Natuur

Amerikaanse vogelkers, Mahonie en Cotoneaster (mispel) verdringen karakteristieke duinplanten. Eens bloemrijke duingraslanden zijn dichtgegroeid met deze struiken en bomen. Eerst is gestart met het wegzagen van de grootste exemplaren vruchtdragende bomen, zodat de soort zich niet verder kan verspreiden.,de rest van de bomen en struiken opgeruimd. Vanaf 2016 zijn tevens een aantal plekken geplagd: door de bovengrond met alle zaden weg te halen krijgt de natuur de kans om ‘van voor af aan’ te beginnen.

Amerikaanse vogelkers (fotograaf: Kees Joustra)

Het duin (en golfbaan ) is op sommige plekken al veel kaler geworden. De stukken die geplagd zijn zullen zelfs echt kaal blijven tot de eerste duinplanten zich vestigen. Na een aantal jaren zullen de resultaten van deze grote ingrepen duidelijker worden: duingraslanden met bijbehorende soorten bloemen en planten, insecten en vogels. Eventuele nieuwe zaailingen van Amerikaanse vogelkers worden bijgehouden en verwijderd voordat ze zich kunnen uitzaaien. Vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten werken hier hard aan.

Dit project sluit aan bij de wensen van een groot duinherstelproject: Dutch Dune Revival. Dit project (buiten de golfbaan) wordt financieel gesteund door de Europese Commissie via een LIFE-subsidie. De ontwikkeling van de Noordwestelijke Natuurkern, in het Nationaal Park Zuid-kennemerland, is ook onderdeel van dit grote project. Het derde deelproject speelt op Voorne en Goeree. Daar worden ook op grote schaal bomen en struiken uit valleien verwijderd om de duinnatuur een nieuwe kans te geven. Klik hier voor uitgebreide informatie over het project en fotoalbums en meer informatie over het hele LIFE-project.

Processierupsen

Processierupsen lopen in lange slierten achter elkaar aan, vandaar de naam ‘processierups’. Vanaf het derde vervellingstadium (half mei) ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de karakteristieke brandharen. Deze brandharen veroorzaken van half mei tot eind juni veel ongemak. Daarna graven ze zich gelukkig in. Waarom doen ze dat? Dat zie je een paar maanden later. De rupsen hebben zich onder de grond verpopt en nu komen er vlinders uit de poppen.

Al een aantal jaren worden we tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Kaal gevreten ebomen en ernstige jeukhinder bij wandelaars (golfers), spelende kinderen en omwonenden zijn de meest bekende gevolgen. De processierups wordt vooral gesignaleerd in zo langs lanen in steden en dorpen, erfbeplantingen op campings en landgoederen in bosrijke omgevingen. In bosgebieden zelf wordt de rups ook waargenomen, maar hier lijkt er een biologisch evenwicht te bestaan met zijn natuurlijke vijanden (de sluipwesp, sluipvlieg en de grote poppenrover). Hierdoor leidt de processierups in bosgebieden voor wandelaars nauwelijks tot problemen.

Gezondheidsrisico’s voor wandelaars / golfers

Het zijn de brandharen die gezondheidsrisico ‘s voor mens en (huis)dier met zich mee kunnen brengen. Deze pijlvormige haren zijn een actief verdedigingsmechanisme van de processierups en worden bij een bedreiging afgeschoten. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen; de haartjes verspreiden zich ook met de wind (uit oude nesten). Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan. Naast de lokale symptomen op de huid, in de ogen of luchtwegen, kunnen ook algemene klachten zoals braken, duizeligheid, koorts en algehele malaise optreden. Al eerder in contact gekomen met de brandharen? Dan zijn de reacties vaak sterker. Daarom kan het gebeuren dat dit jaar meer mensen last hebben van de processierupsen dan vorig jaar .

Ongemak van de processierups liever voorkomen dan genezen

Ongemak is het beste te voorkomen door elk contact met de processierups te vermijden. Draag daarom tijdens het wandelen kledij die hals, armen en benen bedekt. Even uitrusten van de wandeling? Ga niet op de grond zitten. Toch in contact gekomen met processierups? Probeer zo min mogelijk te krabben of te wrijven, was de huid goed met water, aangedane ogen kunt u met water uitspoelen. Raak niet in paniek. In het algemeen verdwijnen de klachten vanzelf binnen enkele dagen tot weken. Was zo nodig al je kleren om langdurig contact met de brandharen te voorkomen. Gezondheid.nl tipt om eventueel kort na aanraking de huid te strippen met plakband om de brandharen te verwijderen. Bij lichte symptomen zijn verder geen medicijnen nodig. Bij hevige jeuk kunnen anti-jeuk middelen, zoals zalf of creme op basis van kamfer of menthol, zeker verlichting geven. Ook een homeopathische creme op basis van cardiospermum geeft verlichting. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u beter contact opnemen met de huisarts.

Scroll to top