Privacy Policy

Privacy Policy The Dunes.com

The Dunes, gevestigd aan Duintjesveldweg 3 2041 TZ Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  The Dunes bestaat uit OPENGOLFZANDVOORT BV,  GVBINADAY, GOLFGFRIPS4U, TRACKMANDAY  https://thedunes.nl . Nigel Lancaster is de Functionaris Gegevensbescherming van The Dunes

Gegevens die wij verwerken
The Dunes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm
 • Btw nummer
 • KVK nummer
 • Website url
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer + mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Social Media profielen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thedunes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Dunes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • The Dunes analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • The Dunes volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • Uw gegevens te delen met de Sportbond (NGF) teneinde uw spelniveau te kunnen registreren
 • The Dunes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming
The Dunes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Dunes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Dunes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)

 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Dunes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Dunes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Dunes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Dunes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overzicht van de cookies

Naam van de cookie Waarvoor gebruiken wij deze cookie Wat doen wij met de gegevens die deze cookie verschaft
CAKEPHP
[Cart][Contact]
Deze cookies worden gebruikt voor het opslaan van informatie die u op de website invult. Op die manier kunnen we bij het inloggen uw gebruikersnaam invoeren en worden de producten in uw winkelmandje opgeslagen. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.
Search Om u snel de juiste producten te tonen, of deze juist te filteren wordt de toepassing Search gebruikt Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.
_utma
_utmz
_utmb
_utmc
_ga
_gat_UA-37738150-3
Met Google Analytics is het mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop de website door bezoekers gebruikt wordt. Hierdoor kunnen wij de website op een gerichte manier verbeteren. Google deelt geen anonieme data met derden. Meer weten?
_hjClosedSurveyInvites
_hjIncludedInSample
Hotjar wordt gebruikt voor klanttevredenheidsonderzoek. We gebruiken een enquete om u vragen te stellen over de nieuwe website. Hotjar is onderdeel van Amazon web Services, gegevens worden niet met derden gedeeld
_ok
_okac
_okbk
_okdetect
_okla
_oklv
hblid
sid
wcsid
olfsk
Deze cookies worden gebruikt voor de Olark chat. Om uw vragen snel en correct te kunnen beantwoorden. Olark deelt de informatie die verkregen wordt met cookies alleen met derden als dit nodig is om u de juiste service te leveren, deze gegevens worden niet verkocht. Derden waarmee de informatie is gedeeld, dienen deze gegevens als vertrouwelijk te behandelen.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de diensten van Strato . Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Doet The Dunes aan profilering?
The Dunes doet op verschillende manieren aan profilering.

Bij aanvang van onze dienstverlening proberen we te voorspellen of je je betalingsverplichtingen aan ons kunt nakomen. Dit doen we op basis van intern beschikbare data (eerdere ervaringen) en extern beschikbare data over je betaalgedrag. Gevolg hiervan kan zijn dat je geen dienst bij ons mag afnemen.
Als je klant bij ons bent, proberen we te voorspellen of er een risico is dat je ons weer wilt gaan verlaten, bijvoorbeeld wanneer je vaak naar onze klantenservice belt en/of wanneer je hebt aangegeven (on-)tevreden te zijn over onze dienstverlening. Gevolg hiervan kan zijn dat we je benaderen voor een aanbod.
Afhankelijk van je verbruik van onze diensten, proberen we te voorspellen in welk type product je geïnteresseerd zou kunnen zijn. Gevolg hiervan kan zijn dat je van ons een aanbod krijgt die aansluit op je verbruik van onze diensten. We proberen een interesseprofiel van je op te stellen op basis van de producten die je hebt besteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Dunes  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thedunes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Dunes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Dunes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thedunes.nl

Scroll to top